Produkty

V oblasti HACCP nabízím kompletní outsourcing i výkon jednotlivých činností dle přání zákazníka. Jedná se zejména o: - provedení úvodního auditu stavu zajištění HACCP na provozovně (prohlídka provozovny, kontrola vedené dokumentace HACCP, kontrola zajišťování povinností vyplývajících z...
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nabízím kompletní outsourcing i výkon jednotlivých činností dle přání zákazníka. Jedná se zejména o: - provedení úvodního auditu stavu zajištění BOZP ve firmě (prohlídka pracovišť, kontrola vedené dokumentace, kontrola...
V oblasti požární ochrany (PO) nabízím kompletní outsourcing i výkon jednotlivých činností dle přání zákazníka. Jedná se zejména o: - provedení úvodní preventivní prohlídky stavu zajištění PO ve firmě (prohlídka pracovišť, kontrola vedené dokumentace, kontrola zajišťování povinností...
V oblasti životního prostředí (ŽP) nabízím poradenství, konzultace a výkon činností: Jedná se zejména o: - provedení úvodního auditu stavu zajištění ŽP ve firmě (prohlídka pracovišť, kontrola vedené dokumentace, kontrola zajišťování povinností vyplývajících z právních předpisů),...
V oblasti systémů řízení - EMS (životního prostředí) dle normy ISO 14001 a HSMS (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dle OHSAS 18001 nabízím poradenství a konzultace při zavádění a udržování systém řízení a provádění interních auditů. Dále: - provedení úvodního auditu...

Kontakt

Pavel Hovorka - EH&S Servis Dobřichov 241
289 11 Pečky
+420606301719 phovorka@mybox.cz